Kahta Haber, geçmiş haberleri arşivleyebilir. İhtiyaç halinde bunları tekrar yayınlayabilir veya materyalleri tamamen kaldırabilir. 

Arşiv yönetimi ve içeriklerin kaydı veya silinmesi hakkında tüm sorumluluk Kahta Haber'e aittir. 

Kahta Haber, herhangi bir duyuru veya bilgi vermeksizin arşivi kaldırabilir veya tamamen silebilir.